Skærpede sanktioner for alvorlige sikkerhedskritiske fejl & mangler på lastbiler og busser


Den 1. januar 2020 skærpes bøden kraftigt for alvorlige sikkerhedskritiske fejl & mangler på lastbiler og busser. Skærpelsen omhandler alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler, der er til skade for øvrige trafikanter - d.v.s. at den pgl. fejl eller mangel skal være af en sådan karakter, at den i sig selv udgør en nærliggende risiko for, at der opstår uheld.

Som eksempler kan nævnes:

  • Fejl på bremser eller styretøj
  • Skader på chassis og sammenkoblingsudstyr
  • Manglende stoplys
  • Skader på dæk (synlig tråd) og nedskidte dæk
  • Tilisende ruder eller hæmmet udsyn gennem forruden (i høj grad) inden for det område, der rengøres af viskerne (GPS, flag, bamser, gardiner mv.)
  • Is og sne på taget.

Betjening af lastbilen eller bussen på en sådan måde eller er i ulovlig stand, at der det afgiver unødig støj, er ligeledes omfattet af de nye bøder.

  • 1. gangsbøden til chaufføren: 5.000 kr. – virksomheden: 10.000 kr.
  • 2. gangsbøden til chaufføren: 10.000 kr. - virksomheden: 20.000 kr
  • 3. gangsbøden til chaufføren: 15.000 kr. - virksomheden: 30.000 kr.