Kørsel med sættevogn/bloksættevogn


Sættevogne, herunder sættevogn, der også er registreret som bloksættevogn (hurtigløbere), bliver fremover forsynet med almindelig gul nummerplade. Blokvognsnummerpladen udgår.

Det betyder, at chaufføren og vognmanden forud for enhver kørsel med en hurtigløber skal tage stilling til, hvorvidt der køres efter regelsættet for almindelige sættevogne eller efter særtransportreglerne (blokvogne).

I forbindelse med en tungvognskontrol vil betjenten forud for kontrollen spørge chaufføren, hvilket regelsæt han kører efter. HER SKAL CHAUFFØREN VÆRE SKARP. Oplyser han eksempelvis, at han kører efter regelsættet for almindelige sættevogne bliver kontrollen gennemført ud fra dette regelsæt. Konstateres det under kontrollen eksempelvis, at der er overlæs på sættevognen får han en overlæsbøde. Han kan ikke pludselig under kontrollen - eller senere – skifte mening og vælge det andet regelsæt. ”BORDET FANGER